Theo Tổng Công ty Thép Việt Nam, mức giá tại nhà máy 15 ngày đầu tháng 9/2015 Công ty gang thép Thái Nguyên đã điều chỉnh giảm giá 3 lần với tổng mức điều chỉnh giảm từ 300-350 đồng/kg tùy từng loại.

 

Ước sản lượng thép xây dựng sản xuất trong tháng 9 ổn định so với tháng 8; cụ thể sản lượng thép sản xuất 510 ngàn tấn; sản lượng thép tiêu thụ ước đạt khoảng 480 ngàn tấn.

15 ngày đầu tháng 9/2015, giá chào phôi thép, thép phế trên thị trường thế giới giảm nhẹ so với cuối tháng 8/2015.

Giá bán lẻ thép xây dựng 15 ngày đầu tháng 9 tại một số tỉnh miền Bắc giảm khoảng 100-300 đồng/kg so với tháng 8; cụ thể tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung dao động phổ biến ở mức 13.700 - 14.500 đồng/kg; tại các tỉnh miền Nam dao động phổ biến ở mức 13.900 -14.600 đồng/kg. Dự báo, giá bán lẻ thép xây dựng tại thị trường trong nước cuối tháng 9/2015 ổn định.

Nguồn tin: Satthep.net